Trwa ładowanie strony, proszę czekać...cele projektu historia budowy finansowanie film z budowy zdjęcia

CELE PROJEKTU

Celem głównym projektu jest zmiana funkcji i struktury obszaru zdegradowanego - budynku na terenie po byłej jednostce wojskowej przy ulicy Prószkowskiej 76 w Opolu - na rzecz rozwoju Wydziału Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii Politechniki Opolskiej. Realizacja projektu przyczyni się do ogólnej poprawy zagospodarowania przestrzennego stolicy regionu, ale jednocześnie wspomagać będzie rozwój społeczno - gospodarczy opolszczyzny, akcentując jego walory w postaci silnych ośrodków naukowo badaczych, stanowiącychy o potencjale konkurencyjnym województwa.

Realizacja projektu poprawi infrastrukturę dydaktyczno-badaczą oraz warunki kształcenia na Wydziale Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii Politechniki Opolskiej, poprzez stworzenie nowych miejsc nauki i pracy - specjalistyczne pracownie, poszerzenie oferty prowadzonych badań. Politechnika Opolska będzie mogła zwiększyć liczbę wysoko wykwalifikowanych kadr i specjalistów z zakresu wychowania fizycznego, fizjoterapii, turystyki i rekreacji.

Nowy budynek zwiększy też zainteresowanie podjęciem nauki na Wydziale Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii Politechniki Opolskiej. Dalszą konsekwencją realizacji projektu będzie poprawa atrakcyjności Opolszczyzny jako ośrodka akademickiego o solidnej renomie w regionie, województwach ościennych i całej Polsce, oraz wzmocnienie gospodarki regionu, poprzez stały dopływ wysoko wykwalifikowanych absolwentów, chcących zasilić regionalne kadry gospodarki między innymi w myśl idei programu "Opolskie - tutaj zostaję!"

Zasadniczym celem działań jest stworzenie II Kampusu Uczelni, w którym na Wydziale Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii oraz na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki, na 8 kierunkach studiować będzie około 7000 studentów. Docelowo zostanie tu także umiejscowiony Rektorat i cała administracja Politechniki Opolskiej. W ten sposób II Kampus będzie miejscem pracy dla około 550 - 750 zatrudnionych, nie licząc podmiotów gospodarczych, załozonych w ramach działalności Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczosci, który na terenie II Kampusu prowadzi już z dużym powodzeniem działalność od 3 lat.

W zagospodarowanym budynku nr 9 będą realizowane:

 • usługi edukacyjne (kształcenie na 3 kierunkach studiów)
 • badania naukowe i diagnostyka z zakresu: fizjologii wysiłku fizycznego, antropomotoryki, biomechaniki
 • zabiegi odnowy biologicznej dla studentów-sportowców
 • badania wydolnościowe.

W wyniku realizacji zostanie zagospodarowane 8 239,70 m2 powierzchni użytkowej, w ramach której powstanie między innymi:

 • 37 sal ćwiczebnych
 • 6 sal dydaktycznych
 • 11 sal laboratoryjnych
 • 33 pomieszczenia techniczne i socjalne


Zadania realizowane będą również na zasadzie współpracy z uczelniami, szkołami i klubami sportowymi regionu opolskiego oraz regionów ościennych. Prawdopodobny jest również wzrost zaangażowania uczelni w realizacje międzynarodowych projektów badawczych i dydaktycznych.

Projekt jest zgodny z celem głównym RPO WO 2007-2013:
Zwiększenie konkurencyjności oraz zapewnienie spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej dla podniesienia atrakcyjności województwa opolskiego, jako miejsca do inwestowania, pracy i zamieszkania.
Cel ten zostanie osiągnięty w szczególności poprzez:

 • zwiększenie zainteresowania podjęciem nauki i pracy na WWFiF PO (wzrost rangi Opola jako ośrodka akademickiego), prowadzące tym samym do wzrostu liczby wysoko wykwalifikowanych kadr i specjalistów, szczególnie wykształconych w kierunku turystyka (zgodnie z licznymi analizami i opracowaniami, jedna z mocnych gałęzi gospodarki Opolszczyzny - motor napędowy rozwoju gospodarczego)
 • wzrost konkurencyjności uczelni na rynku usług badawczo-dydaktycznych:
  nowoczesna baza materialna (pomieszczenia, infrastruktura towarzysząca, sprzęt, aparatura) ośrodków uczelnianych, towarzysząca wysoko wykwalifikowanej kadrze, stanowi o sukcesie jednostki
 • wzrost aktywności inwestycyjnej tej częsci miasta:
  sąsiedztwo prężnie rozwijającej się Uczelni Wyższej, nadającej pozytywną markę Opolszczyźnie, posiadającej nowoczesny kompleks zabudowy, z pewnością będzie argumentem do lokowania w tej okolicy nowych inwestycji.


Projekt odpowiada celowi strategicznemu C6 RPO WO 2007-2013:
Przeciwdziałanie marginalizacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej wybranych obszarów.

powrót

 

© 2009-2011 Politechnika Opolska : : wykonanie strony, filmy i zdjęcia Studio Storytellers